Bohoslužby kostel sv. Jiljí:

Všední den:  18:30 hod. (letní čas), 16.00 hod. (zimní čas)

Neděle 9.00 hod.  (3. neděle v měsíci – bohoslužba pro děti)

 

ROK 2018

 

Leden

1.1. Za živé a zemřelé farníky, Matka Boží, Panna Maria

6.1. (v 9 hod) Za živé a zemřelé farníky, Tři Králové

7.1. za rodinu Vychodilovou a duše v očistci

10.1. za dvoje rodiče, jejich rodiny a duše v očistci

14.1. Za živé a zemřelé farníky

17.1. za nová kněžská povolání

21.1. za manžele Navrátilovy, Nastoupilovy a dceru, 3. neděle v měsíci – bohoslužba pro děti, sbírka na opravy kostela

24.1. za † Jana Očenáška, manželku a rodiče

28.1. za prarodiče Procházkovy a jejich syna Josefa

Únor

2.2. Uvedení Páně do chrámu

4.2. za Anežku Procházkovou

7.2.

11.2. za manžela a rodiče

14.2. za Jaroslava Žáčka, a † rodinu Žáčkovu a Mazurovu, Popeleční středa

18.2. za † rodiče a sourozence Hrachovinovy a Dostálovy, 3. neděle v měsíci – bohoslužba pro děti,

21.2. za † Marii Vydrželovou, manžela a duše v očistci

25.2. za rodinu Soukupovu, sbírka Haléř svatého Petra

28.2.

Březen

4.3. za Karla Mináře, syna Karla, rodinu Minářovu a Vlkovu

8.3. Adorační den farnosti

11.3. za † Jana Očenáška, manželku a rodiče

14.3.

18.3. za † rodinu Dragounovu a Kuklínkovi, 3. neděle v měsíci – bohoslužba pro děti, sbírka na opravy kostela

19.3.  Slavnost sv. Josefa,

25.3. za Josefa Staňka, rodiče a sourozence, Květná neděle

29.3. Zelený Čtvrtek

30.3. Bílá Sobota

Duben

1.4. za Věru, Pavlínku a Tomáška Dostálovy, rodiče a sourozence, Zmrtvýchvstání Páně, sbírka na Kněžský seminář

2.4. Velikonoční Pondělí,

8.4. Neděle Božího Milosrdenství

9.4. Zvěstování Páně

11.4. za † Jana Očenáška, manželku a děti

15.4. za Albína a Anežku Peřinovu a celou † rodinu Peřinovu, 3. neděle v měsíci – bohoslužba pro děti, sbírka na opravy kostela

18.4.

22.4. za manžele Jaroslavu a Martina Přidalovy, jejich sourozence a rodiče z obou stran

25.4.

29.4. za Antonína Vinklera a manželku

Květen

2.5.

6.5. za všechny živé i †, kteří stavěli náš kostel

10.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně

13.5. za manžela a rodiče

16.5.

20.5. za prarodiče Pacalovy, jejich dceru Anežku Procházkovou a celou rodinu, Slavnost Seslání Ducha svatého sbírka na církevní školy v diecézi

23.5.

27.5. za Janu Staňkovou, manžela, rodiče a sourozence z obou stran, Nejsvětější Trojice

31.5. Těla a Krve Páně

Červen

3.6. za † P. Jaroslava Studeného

8.6. Nejsvětější Srdce Ježíšovo

10.6. za Františka Slezáka, manželku a dceru

13.6. za † rodinu Očenáškovu a Vrbovu

17.6. za † rodiče a duše v očistci, 3. neděle v měsíci – bohoslužba pro děti, sbírka na opravy kostela

20.6.

24.6. za P. Josefa, Narození sv. Jana Křtitele

29.6. Slavnost sv. Petra a Pavla

Červenec

1.7.

5.7. sv. Cyril a Metoděj – mše sv. v Křelově není, je v Hejčíně

8.7. za † Ladislava Lakomého

11.7.

15.7. 3. neděle v měsíci – sbírka na opravy kostela

18.7. za dar svaté víry pro živou rodinu

22.7. za manžele Navrátilovi, Nastoupilovi a dceru

25.7.

29.7. za Františka Slezáka a manželku

Srpen

1.8.

5.8. za Františku Kuběnovou, duše v očistci a za dědečka Josefa Procházku

6.8. Svátek Proměnění Páně

12.8. za Jaroslava a Evu Švestkovy

15.8. za živou a † rodinu Hutovu a Koupilovu, Nanebevzetí Panny Marie

19.8. 3. neděle v měsíci – sbírka na opravy kostela

22.8.

26.8. za manžela a rodiče

29.8.

Září

2.9. za živé a † farníky, Patrocinum sv. Jiljí

5.9. za † Kateřinu Očenáškovou, manžele a děti

9.9. za † Boženu Spurnou a dva manžele

12.9.

16.9. 3. neděle v měsíci – bohoslužba pro děti, sbírka na opravy kostela

19.9. za † Marii Mačákovou, manžela a duše v očistci

23.9. za † Annu Hutovou, sourozence a jejich rodiny

28.9. sv. Václav

30.9. za Antonii Slezákovu, manžela a dceru

Říjen

3.10.

7.10. za Radomilu a Josefa Peřinovi a rodiče z obou stran

10.10.

14.10. za Hedviku Mikulkovou, rodiče a sourozence

17.10.

21.10. 3. neděle v měsíci – bohoslužba pro děti, sbírka na misie

24.10.

28.10. za Alenu Slezákovu a rodiče

Listopad

1.11. za posvěcení všech živých farníků, Všichni svatí

2.11. za † farníky

4.11. za Františka Staňka, manželku a sourozence z obou stran – sbírka na Charitu

7.11. za Annu a Aloise Mandlovy, Věru a Svatopluka Němečkovy, Zdeňku a Zdeňka Kojeckých

11.11. za manžele Martina a Jaroslavu Přidalovy, rodiče z obou stran a duše v očistci

14.11. za manžela a rodiče

18.11. 3. neděle v měsíci – bohoslužba pro děti, sbírka na opravy kostela

21.11.

25.11. za † Kateřinu Očenáškovu, manžela a děti, Ježíše Krista Krále

28.11.

Prosinec

2.12. za Františka Slezáka, manželku a dceru

7.12. Vigilie slavnosti Panny Marie, počatá bez poskrvrny

9.12. za Julii, Josefa a Marii Kadláčkovy

12.12.

16.12. za Josefa Procházku, jeho manželku Anežku a jejich rodiče
3. neděle v měsíci – bohoslužba pro děti, sbírka na opravy kostela

19.12.

23.12.

24.12. za † rodiče a jejich děti s rodinami, Štědrý den

25.12. za manžela a rodiče z obou stran, Boží hod vánoční

26.12. za Annu Slezákovu a manžela, sv. Štěpán

30.12.

31.12.