Bohoslužby kostel sv. Jiljí:

Všední den:  18:30 hod. (letní čas), 16.00 hod. (zimní čas)

Neděle 9.00 hod.  (3. neděle v měsíci – bohoslužba pro děti)

 

ROK 2018

 

Listopad

1.11. za posvěcení všech živých farníků, Všichni svatí

2.11. za † farníky

4.11. za Františka Staňka, manželku a sourozence z obou stran – sbírka na Charitu

7.11. za Annu a Aloise Mandlovy, Věru a Svatopluka Němečkovy, Zdeňku a Zdeňka Kojeckých

11.11. za manžele Martina a Jaroslavu Přidalovy, rodiče z obou stran a duše v očistci

14.11. za manžela a rodiče

18.11. na poděkování za dar zdraví u příležitosti významného životního jubilea, 3. neděle v měsíci – bohoslužba pro děti, sbírka na opravy kostela

21.11. Mše sv. není !!!

25.11. za † Kateřinu Očenáškovu, manžela a děti, Ježíše Krista Krále

28.11. za Marii, Josefa a Ladislava Dohnalovy

Prosinec

2.12. za Františka Slezáka, manželku a dceru

7.12. Vigilie slavnosti Panny Marie, počatá bez poskrvrny

9.12. za Julii, Josefa a Marii Kadláčkovy

12.12. za živé a zemřelé farníky

16.12. za Josefa Procházku, jeho manželku Anežku a jejich rodiče
3. neděle v měsíci – bohoslužba pro děti, sbírka na opravy kostela

19.12. za zemřelou Štěpánku Javorskou a manžela, za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci

23.12. za živé a zemřelé farníky

24.12. za † rodiče a jejich děti s rodinami, Štědrý den

25.12. za manžela a rodiče z obou stran, Boží hod vánoční

26.12. za Annu Slezákovu a manžela, sv. Štěpán

30.12. za rodiny naší farnosti

31.12. na poděkování za uplynulý rok