Bohoslužby kostel sv. Jiljí:

Všední den:  18:30 hod. (letní čas), 16.00 hod. (zimní čas)

Neděle 9.00 hod.  (3. neděle v měsíci – bohoslužba pro děti)

ROK 2020

Červenec

1.7. na poděkování za 25 let kněžství

5.7. za živé a zemřelé farníky, sv. Cyril a Metoděj

8.7. Mše sv. není !!!

12.7. za živé a zemřelé farníky

15.7. za dar svaté víry pro živou rodinu

19.7. za manžele Navrátilovy, Nastoupilovy a dceru, 3. neděle v měsíci – sbírka na opravy

22.7.

26.7.

29.7.

Srpen 

2.8. za rodinu Švestkovu

5.8.

9.8. za Františku Kuběnovou, duše v očistci a za dědečka Josefa Procházku

15.8. za živou a zemřelou rodinu Hutovu a Koupilovu, Nanebevzetí Panny Marie

16.8. 3. neděle v měsíci – sbírka na opravy

19.8.

23.8. za zemřelého dědečka Josefa Procházku a tatínka Josefa Procházku u příležitosti výročí jejich narození

26.8. mše sv. není!

30.8.

Září

2.9.

6.9. za živé a † farníky, Patrocinum sv. Jiljí

9.9. za † Kateřinu Očenáškovou, manžela a děti

13.9. za †  Boženu Spurnou a dva manžele

16.9. Mše sv. není !!!

20.9.  3. neděle v měsíci – bohoslužba pro děti

23.9. za † Marii Mačákovou, manžela a duše v očistci

27.9. za zemřelé rodiče a duše v očistci

28.9. za zemřelou Annu Hutovou, sourozence a jejich rodiny,  sv. Václav

Říjen

4.10.  za Radomilu a Josefa Peřinovi a rodiče z obou stran

7.10.

11.10.  za Antonii Slezákovu, manžela a dceru

14.10.

18.10. za Hedviku Mikulkovou, rodiče a sourozence, 3. neděle v měsíci – bohoslužba pro děti

21.10.

25.10.

28.10.

Listopad

1.11. za Alenu Slezákovu a rodiče, Všichni svatí

2.11. za † farníky

8.11. za Annu a Aloise Mandlovy, Věru a Svatopluka Němečkovy

11.11.

15.11. za manžele Martina a Jaroslavu Přidalovy, rodiče z obou stran a duše v očistci, 3. neděle v měsíci – bohoslužba pro děti

18.11.

22.11.  za Františka Staňka, manželku, rodiče a sourozence z obou stran, Krista Krále

25.11. za † Kateřinu Očenáškovu, manžela a děti

29.11.

Prosinec

2.12.

6.12.

8.12. Panna Maria, počatá bez poskvrny

13.12.

16.12.

20.12.  za Josefa Procházku, jeho manželku Anežku a jejich rodiče, 3. neděle v měsíci – bohoslužba pro děti

24.12. za † rodiče a živou rodinu, Štědrý den

25.12. za manžela a rodiče z obou stran, Boží hod vánoční

26.12. za Annu Slezákovu a manžela, sv. Štěpán

27.12.

31.12.