Správa farnosti

 

P.Mgr. Norbert Žuška, O.Carm.

fakrelov@ado.cz     telefon: +420 585 425 025

mobil:  731 742 219

Sídlo:

Konvent karmelitánů

Cyrilometodějské náměstí 1

 779 00 OLOMOUC – Hejčín

e-mail:olomouc@karmel.cz

http://www.farnost-olomouc-hejcin.cz/

 

Ekonomická farní rada:

Jaroslav Hut
Emílie Chovancová
Jiří Labounek
Pavel Peřina
Jiří Štěpánek
Správce fary: Anna Procházková
webmaster