Bohoslužby kostel sv. Jiljí:

Všední den:  18:30 hod.

Neděle 9.00 hod.

 

ROK 2023

 

Leden

1.1.  Slavnost Matky Boží, Panny Marie, za živé a zemřelé farníky

6.1. Slavnost Zjevení Páně, za živé a zemřelé farníky

8.1. Za živé a zemřelé farníky

11.1. Na poděkování u příležitosti narozenin

15.1. Za živé a zemřelé farníky

22.1. Za prarodiče Procházkovy a jejich syna Josefa

29.1.

Únor

2.2. Hromnice

5.2. Za Anežku Procházkovou

8.2. Za Antonína Dvořáka a Miloslava Dostála

12.2. Za zemřelé rodiče z obou stran a za bratra

19.2. Za rodinu Soukupovu

26.2. Za živou a zemřelou rodinu Borkovu

Březen

5.3. Za Jana Očenáška, rodiče a sestry

12.3.

19.3. Za Josefa Staňka, rodiče a sourozence

24.3. Slavnost Zvěstování Páně – vigilie,

26.3.

Duben

2.4. Za Věru, Pavlínku, Tomáška a druhou manželku Věru; a za rodiče a sourozence Dostálovy

6.4. Za Jana Očenáška, manželku Kateřinu a děti

9.4. Za Janu Staňkovou, manžela, rodiče a sourozence z obou stran

16.4. Za Jaroslavu a Martina Přidalovy, jejich sourozence a rodiče z obou stran a za zetě Františka Novotného

23.4.

30.4.

Květen 

7.5. Posvěcení kostela (8.5.) za zemřelého P. Jaroslava Studeného

14.5.

21.5. Za prarodiče Pacalovy, jejich dceru Anežku Procházkovou a za celou rodinu

28.5. Za Františka Slezáka, manželku a dceru

Červen

4.6.

11.6.

18.6.

25.6.

Červenec

2.7.

9.7.

16.7.

23.7.

30.7. Za živou a zemřelou rodinu Peřinovu

Srpen

6.8. Za Františku Kuběnovou, duše v očistci a za dědečka Josefa Procházku

13.8.

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, za zemřelou Elišku Očenáškovou a celou rodinu

20.8.

27.8.

Září

3.9.

10.9.

17.9. Za Boženu Očenáškovou – Spurnou a její manžele Jana a Antonína

24.9.

28.9. Slavnost sv. Václava,

Říjen

1.10. Za Radomilu a Josefa Peřinovy a za rodiče z obou stran

8.10. Za Antonii Slezákovou, manžela a dceru

15.10. Za Hedviku Mikulkovou, rodiče a sourozence

22.10.

29.10. Za Františka Novotného, Martina a Jaroslavu Přidalovy a za duše v očistci

Listopad

1.11.  Slavnost všech svatých,

2.11.  Památka věrných zemřelých, za všechny zemřelé farníky a občany Křelova a Břuchotína

5.11. Za Alenu Slezákovou a rodiče

8.11. Za Annu a Aloise Mandlovy, Věru a Svatopluka Němečkovy a za Zdeňku a Zdeňka Kojeckých

12.11. Za Františka Staňka, manželku, rodiče a sourozence z obou stran

19.11. Za Kateřinu Očenáškovou, manžela Jana a děti

26.11.

Prosinec

3.12. Za Elišku Očenáškovou

8.12.  Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie, za zemřelou Elišku Očenáškovou u příležitosti nedožitých 100. narozenin

10.12.

17.12. Za Josefa Procházku, jeho manželku Anežku a jejich rodiče

24.12.  Štědrý den, za zemřelé rodiče a živou rodinu

25.12. Hod Boží vánoční, za Annu Slezákovou a manžela

26.12.  Svátek sv. Štěpána,

31.12.  Na poděkování za uplynulý rok