Kaple Nejsvětější Trojice na návsi v Břuchotíně byla vystavěna roku 1773. 

Slavnost Nejsvětější Trojice patří mezi pohyblivé svátky v církevním roce a slaví se první neděli po Letnicích  (ty následují 50 dnů po velikonocích).  Obsahem svátku Nejsvětější Trojice  je jedna z ústředních křesťanských nauk, totiž nauka o Nejsvětější Trojici, víra, že Bůh existuje ve společenství tří osob – Otce, Syna a Ducha svatého.  Pravoslaví považuje za oslavu Trojice již samotné Letnice, ostatní církve s liturgickou tradicí – anglikáni, luteráni a metodisté – slaví neděli Nejsvětější Trojice taktéž.

Patrocinium (hody) v Břuchotíně jsou tedy svátkem pohyblivým.

 

Kdy připadá Slavnost Nesvětější Trojice? Vždy neděli následující po Letnicích, tedy neděli po slavnosti seslání Ducha Svatého.  Blíže viz  liturgický kalendář.