logo_Modliitby_matekModlitby matek

každé pondělí 20:30

1x za 14 dnů křelovská fara /1x střídavě po rodinách.

Kontakt

Biblické tance

v rámci modliteb matek 1x měsíčně ve 20:30 v prostorách RC Kaštánek na faře. 

Kontakt

 

 

Modlitby otců

1. a 3. neděle v měsíci v kostele sv.Jiljí ve 20:30

 

Večery chval

V kostele sv. Jiljí v sakristii.

každé 3. úterý v měsíci 20,00

Bližší informace.