Barokní kaplička  Nanebevzetí Panny Marie  z poloviny 18. století stojí v Křelově na vyvýšeném místě kousek od křelovské návsi směrem k ulici Večeřova.  Historicky se předpokládá že na tomto místě stál původní křelovský kostel. Za kapličkou je v zeleni  zasazen kamenný smírčí kříž. 

V roce 2016 proběhla oprava kaple a jejího okolí.